Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační a osvětovou činnost. 
Byla založena v roce 1921 pod názvem Sokol Zelinkovice. 
TJ se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Zelinkovicích – Lysůvkách a je pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. 
Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který má předsedu tajemníka, hospodáře a další členy, jejichž počet se stanoví vždy na valné hromadě zpravidla podle velikosti členské základny. Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech týkajících se činnosti TJ, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 
Výkonný výbor se schází jednou za měsíc. 
Dalším orgánem TJ je revizní komise, která provádí revize hospodaření výkonného výboru. 
Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ.

V současné době organizuje TJ činnost zejména v oblasti turistiky, cykloturistiky.
K pravidelným činnostem patří sportování dětí a mládeže v tělocvičně (florbal, volejbal, sálová kopaná, badminton,...)


Z dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek v roce 2017" jsme získali dotaci 15 000 ,-Kč.
Finanční prostředky byly poskytnuty na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže.


 • Velikonoční vycházka Zveme všechny milovníky pohybu na tradičníVelikonoční vycházkuSraz účastníků je v pondělí 2.dubna 2018 v 9.00 u Minimotorestu.Půjdeme přes Lysůvky na Štandl a kolem řeky Olešná ...
  Přidáno v 20. 3. 2018 12:09, autor: Roman Pokluda
 • Plán akcí na rok 2018
  Přidáno v 5. 3. 2018 10:50, autor: Roman Pokluda
 • Fotogalérie TJ Dámy a pánové,prohlédněte prosím své "papírové" fotografie. Rádi bychom je archivovali v elektronické podobě a vystavili ve fotogalérii TJ.Archivní fotogalérie z akcí TJ : http://osadnivyborzl.rajce.idnes.cz ...
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
 • Nové stanovy TJ Stanovy byly schváleny na valné hromadě 29.1.2016.Informace ve spolkovém rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=60341343Stanovy naleznetev příloze.
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
 • Nosič kol Naše organizace zakoupila pro potřeby našich členů sklopný nosič kol na tažné zařízení. Podmínky zapůjčení - kontaktovat Drahomíra Najdka (731 196 560, drahomir.najdek@tsfm.cz) a zamluvit si termín. Půjčovné ...
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 5 Zobrazit více »