Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační a osvětovou činnost. 
Byla založena v roce 1921 pod názvem Sokol Zelinkovice. 
TJ se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Zelinkovicích – Lysůvkách a je pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. 
Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který má předsedu tajemníka, hospodáře a další členy, jejichž počet se stanoví vždy na valné hromadě zpravidla podle velikosti členské základny. Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech týkajících se činnosti TJ, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 
Výkonný výbor se schází jednou za měsíc. 
Dalším orgánem TJ je revizní komise, která provádí revize hospodaření výkonného výboru. 
Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ.

V současné době organizuje TJ činnost zejména v oblasti turistiky, cykloturistiky a v rámci Asociace sportu pro všechny. 


 • Cyklovýlet Zveme příznivce cyklistiky na cyklovýlet.Sraz v sobotu 10.6 v 9 hodin u mateřské školky. Trasu vybereme na místě.Předpokládaný návrat v 15 hodin u hasičské zbrojnice na smažení ...
  Přidáno v 7. 6. 2017 10:43, autor: Roman Pokluda
 • Hoď, skoč, běž Zveme děti na tradiční soutěžní odpoledne "Hoď, skoč, běž", které se koná v pátek 9.6 od 16 hodin na hřišti v Lysůvkách.Občerstvení zajištěno !
  Přidáno v 4. 6. 2017 22:27, autor: Roman Pokluda
 • Cyklotour - Na kole dětem Cyklotour "Na kole dětem" bude projíždět 8.června přes naší obec. Připojit se může kdokoli.Více informací na stránkách cyklotour. http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/8-etapa-frydek-mistek-zlin ...
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:44, autor: Roman Pokluda
 • Plán akcí na rok 2017
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
 • Fotogalérie TJ Dámy a pánové,prohlédněte prosím své "papírové" fotografie. Rádi bychom je archivovali v elektronické podobě a vystavili ve fotogalérii TJ.Archivní fotogalérie z akcí TJ : http://osadnivyborzl.rajce.idnes.cz ...
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 9 Zobrazit více »