Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační a osvětovou činnost. 
Byla založena v roce 1921 pod názvem Sokol Zelinkovice. 
TJ se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Zelinkovicích – Lysůvkách a je pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. 
Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který má předsedu tajemníka, hospodáře a další členy, jejichž počet se stanoví vždy na valné hromadě zpravidla podle velikosti členské základny. Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech týkajících se činnosti TJ, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 
Výkonný výbor se schází jednou za měsíc. 
Dalším orgánem TJ je revizní komise, která provádí revize hospodaření výkonného výboru. 
Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ.

V současné době organizuje TJ činnost zejména v oblasti turistiky, cykloturistiky.
K pravidelným činnostem patří sportování dětí a mládeže v tělocvičně (florbal, volejbal, sálová kopaná, badminton,...)


Z dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek v roce 2017" jsme získali dotaci 15 000 ,-Kč.
Finanční prostředky byly poskytnuty na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže.


 • Májový běh Zelinkovice Pořadatel : Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., oddíl atletikyMísto konání : Zelinkovice, minimotorest U FojtíkůDatum : neděle 23. května 2021Přihlašování : na místě v den závodu od 9.00 ...
  Přidáno v 10. 5. 2021 3:02, autor: Roman Pokluda
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů Vzhledem níže uvedeným informacím musíme shromáždit podepsané souhlasy se zpracováním osobních údajů od všech členů TJ do 25.5.2018.To znamená pro členy:-    kteří nemají trvalé bydliště v Zelinkovicích ...
  Přidáno v 23. 4. 2018 9:49, autor: Roman Pokluda
 • Kalendář TJ Pokud používáte kalendář Google na svých chytrých telefonech nebo PC, můžete si přidat kalendář tjsokolzl@seznam.cz, kde jsou všechny akce TJ.
  Přidáno v 9. 4. 2018 5:29, autor: Roman Pokluda
 • Fotogalérie TJ Dámy a pánové,prohlédněte prosím své "papírové" fotografie. Rádi bychom je archivovali v elektronické podobě a vystavili ve fotogalérii TJ.Archivní fotogalérie z akcí TJ : http://osadnivyborzl.rajce.idnes.cz ...
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
 • Nové stanovy TJ Stanovy byly schváleny na valné hromadě 29.1.2016.Informace ve spolkovém rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=60341343Stanovy naleznetev příloze.
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 5 Zobrazit více »