Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační a osvětovou činnost. 
Byla založena v roce 1921 pod názvem Sokol Zelinkovice. 
TJ se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Zelinkovicích – Lysůvkách a je pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. 
Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který má předsedu tajemníka, hospodáře a další členy, jejichž počet se stanoví vždy na valné hromadě zpravidla podle velikosti členské základny. Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech týkajících se činnosti TJ, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 
Výkonný výbor se schází jednou za měsíc. 
Dalším orgánem TJ je revizní komise, která provádí revize hospodaření výkonného výboru. 
Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ.

V současné době organizuje TJ činnost zejména v oblasti turistiky, cykloturistiky a v rámci Asociace sportu pro všechny. 


 • Turistický výlet Zveme nejen rodiče s dětmi na na turistický výlet.Sraz: sobota 21.10, 12:45, autob.zastávka v Zelinkovicích.Pojedeme linkou č.5 ve 12:51 na Hukvaldy a odtud ...
  Přidáno v 14. 10. 2017 23:14, autor: Roman Pokluda
 • Cyklovýlet Zveme příznivce cyklistiky na cyklovýlet.Sraz v neděli 15.10 ve 13 hodin u zahradnictví Bajtek. Předpokládaná trasa je nenáročná, převážně rovinatá, vhodná pro rekreační cyklisty ( délka  přibližně 40km, směr ...
  Přidáno v 9. 10. 2017 12:02, autor: Roman Pokluda
 • Plán akcí na rok 2017
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
 • Fotogalérie TJ Dámy a pánové,prohlédněte prosím své "papírové" fotografie. Rádi bychom je archivovali v elektronické podobě a vystavili ve fotogalérii TJ.Archivní fotogalérie z akcí TJ : http://osadnivyborzl.rajce.idnes.cz ...
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
 • Nové stanovy TJ Stanovy byly schváleny na valné hromadě 29.1.2016.Informace ve spolkovém rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=60341343Stanovy naleznetev příloze.
  Přidáno v 30. 5. 2017 5:41, autor: Roman Pokluda
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 6 Zobrazit více »