Aktuality‎ > ‎

Valná hromada

přidáno: 2. 1. 2020 8:49, autor: Roman Pokluda   [ aktualizováno 2. 1. 2020 8:51 ]

Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, z.s.

 zve všechny své členy na

VALNOU HROMADU ,

která se koná v pátek  7. února 2020 v 18 hodin

v sále Motorestu v Zelinkovicích

Program:

1.   Zahájení

2.   Schválení programu

3.   Volba návrhové a mandátové komise, volba zapisovatele

4.   Zpráva o činnosti TJ za rok 2019

5.   Zpráva o hospodaření za rok 2019

6.   Plán  akcí na rok 2020

7.   Zpráva revizní komise

8.   Zpráva mandátové komise

9.   Organizační a různé

10.        Diskuse

11.        Usnesení

12.        Závěr             

 

Roman Pokluda
předseda TJ
Comments