Aktuality‎ > ‎

VALNÁ HROMADA

přidáno: 13. 1. 2018 6:58, autor: Roman Pokluda   [ aktualizováno 13. 1. 2018 7:02 ]

Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, z.s.

 zve všechny své členy a příznivce na

VALNOU HROMADU ,

která se koná v pátek  16. února 2018 v 18 hodin

v sále Minimotorestu v Zelinkovicích

 Program:

1.  Zahájení
2.  Schválení programu
3.  Volba návrhové a mandátové komise, volba zapisovatele
4.  Zpráva o činnosti TJ za rok 2017
5.  Zpráva o hospodaření za rok 2017
6.  Plán  akcí na rok 2018
7.  Zpráva revizní komise
8.  Zpráva mandátové komise
9.  Organizační a různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr  

 Roman Pokluda

předseda TJ
Comments